Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Resim
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalımız, çalışmalarına 1985 yılında Edirne Devlet Hastanesi'nde bir poliklinik ile başlamış, bir yıl sonra 1986'da Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi binasına taşınarak tek poliklinik odasıyla çalışmalarına devam etmiştir. 
Günümüzde, biri genel poliklinik, diğeri özel poliklinik olmak üzere iki poliklinikte rutin hasta muayenesi yapılmaktadır. Kliniğimizde on dört hastaya yatarak tedavi uygulanabilmektedir. 
Personel açısından bir Anabilim Dalı Sekreteri, bir Poliklinik Sekreteri, iki Poliklinik Hemşiresi, bir Servis Hemşiresi ve bir Poliklinik Personeli ile çalışmaktayız
.
Kliniğimizde Cuma günleri 13:30 - 17:00 saatleri arasında Ürtiker Polikliniği yapılmaktadır.
 
Klinikteki mevcut cihazlarımız:
     - Lazer cihazları (Nd-YAG, IPL, Fraksiyonel)
     - Fototerapi (PUVA, dar bant UVB) cihazı
     - Kriyoterapi cihazı
     - Elektrokoter cihazı
     - Galvanoterapi cihazı
     - Manuel dermatoskop ve dijital videodermatoskop
     - Wood lambası
     - Alerji testleri (Patch ve Prick testi)
     - Mikroskopi (Native inceleme, Demodex, Leishmania, Scabies bakısı, Tzanck yayma)